Isaiah 28:15

ABP_GRK(i)
  15 G3754 ότι G2036 είπατε G4160 εποιήσαμεν G1242 διαθήκην G3326 μετά G3588 του G86 άδου G2532 και G3326 μετά G3588 του G2288 θανάτου G4916.5 συνθηκας G2616.6 καταιγίς G5342 φερομένη G1437 εάν G3928 παρέλθη G3766.2 ου μη G2064 έλθη G1473 ημίν G5087 εθήκαμεν G5579 ψεύδος G3588 την G1680 ελπίδα ημών G1473   G2532 και G3588 τω G5579 ψεύδει G4628.1 σκεπασθησόμεθα