Ecclesiastes 12:8-10

Albanian(i) 8 "Kotësi e kotësive", thotë Predikuesi, "gjithçka është kotësi". 9 Predikuesi, përveç se ka qenë një i urtë, i ka mësuar gjithashtu popullit dijen dhe ka peshuar, ka kërkuar dhe ka renditur një numër të madh fjalësh të urta. 10 Predikuesi është përpjekur të gjejë fjalë të këndshme; dhe gjërat e shkruara janë të drejta dhe të vërteta.