Ecclesiastes 1:1

Albanian(i) 1 Fjalët e Predikuesit, e birit të Davidit, mbretit të Jeruzalemit.