Nehemiah 7:58

Albanian(i) 58 bijtë e Jaalas, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit,