Psalms 124:8

Albanian(i) 8 Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejtë dhe tokën.