Psalms 148:4

Albanian(i) 4 Lëvdojeni, ju qiej të qiejve, dhe ju ujëra përmbi qiejtë.