Psalms 33:6-9

Albanian(i) 6 Qiejtë u bënë me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. 7 Ai mblodhi ujërat në një tog dhe vendosi thellësitë e tyre të mëdha si rezervuare. 8 Tërë toka le të ketë frikë nga Zoti dhe le të dridhen para tij tërë banorët e botës. 9 Sepse ai foli dhe gjëja u bë; ai udhëroi dhe gjëja u shfaq.