Psalms 37:2

Albanian(i) 2 sepse ata shpejt do të kositen si bari dhe do të thahen si bari i blertë.