Isaiah 1:31

Arabic(i) 31 ويصير القوي مشاقة وعمله شرارا فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ