Deuteronomy 4:44

BKR(i) 44 Ten jest zákon, kterýž předložil Mojžíš synům Izraelským,