Ecclesiastes 1:1

BKR(i) 1 Slova kazatele syna Davidova, krále v Jeruzalémě.