Genesis 2:13

BKR(i) 13 Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází všecku zemi Chus.