Hebrews 7:22-25

BKR(i) 22 Takť lepší smlouvy prostředníkem učiněn jest Ježíš. 23 A také onino mnozí bývali kněží, protože smrt bránila jim vždycky trvati; 24 Ale tento poněvadž zůstává na věky, věčné má kněžství. 25 A protož i dokonale spasiti může všecky přistupující skrze něj k Bohu, vždycky jsa živ k orodování za ně.