James 1:15

BKR(i) 15 Potom žádost když počne, porodí hřích, hřích pak vykonaný zplozuje smrt.