Jeremiah 1:4

BKR(i) 4 Stalo se, pravím, slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: