Job 34:22

BKR(i) 22 Neníť žádných temností, ani stínu smrti, kdež by se skryli činitelé nepravosti.