Joshua 15:54

BKR(i) 54 Též Atmata a Kariatarbe, jenž jest Hebron, a Sior, měst devět a vsi jejich.