Matthew 11:18

BKR(i) 18 Přišel zajisté Jan, nejeda ani pije, a oni řkou: Ďábelství má.