Matthew 23:19

BKR(i) 19 Blázni a slepci, i co jest většího, dar-li, čili oltář, kterýž posvěcuje daru?