Psalms 102:24

BKR(i) 24 Ztrápilť jest na cestě sílu mou, ukrátil dnů mých,