Psalms 148:4

BKR(i) 4 Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.