Psalms 33:6-9

BKR(i) 6 Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich. 7 Onť shrnul jako na hromadu vody mořské, a složil na poklad propasti. 8 Boj se Hospodina všecka země, děstež se před ním všickni obyvatelé okršlku zemského. 9 Nebo on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.