Psalms 8:1

BKR(i) 1 Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.