Romans 8:20

BKR(i) 20 Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal,