1 Chronicles 27:26-31

Bulgarian(i) 26 а над полските работници, които обработваха земята — Езрий, синът на Хелув; 27 а над лозята — раматецът Семей; над плода от лозята, събиран в избите за вино — сифматецът Завдий; 28 а над маслините и черниците, които бяха в низината — гедиротецът Вааланан; а над складовете за маслинено масло — Йоас; 29 а над говедата, които пасяха в Сарон — саронецът Ситрай; а над говедата, които бяха в долините — Сафат, синът на Адлай; 30 а над камилите — исмаилецът Овил; а над магариците — меронотецът Ядаия; 31 и над дребния добитък — агарянинът Язиз. Всички тези бяха настойници на имота на цар Давид.