1 Corinthians 9:17

Bulgarian(i) 17 Защото, ако върша това доброволно, имам награда, но ако го върша от принуждение, то само изпълнявам повереното ми настойничество.