2 Chronicles 26:9

Bulgarian(i) 9 Озия построи и кули в Ерусалим, на Портата на ъгъла, на Портата на долината и на външния ъгъл и ги укрепи.