2 Corinthians 11:10

Bulgarian(i) 10 Христовата истина, която е в мен, свидетелства, че никой няма да ми отнеме тази похвала в ахайските места.