Daniel 4:5

Bulgarian(i) 5 Видях сън, който ме уплаши, и размишленията на леглото ми и виденията на главата ми ме уплашиха.