Ecclesiastes 12:10

Bulgarian(i) 10 Проповедникът търсеше да намери благоугодни думи и писаното беше право, думи на истина.