Ecclesiastes 12:8

Bulgarian(i) 8 Суета на суетите! — казва проповедникът. — Всичко е суета.