Ecclesiastes 12:8-10

Bulgarian(i) 8 Суета на суетите! — казва проповедникът. — Всичко е суета. 9 И освен че беше мъдър, проповедникът учеше и народа на знание; и обмисляше, издирваше и подреждаше много притчи. 10 Проповедникът търсеше да намери благоугодни думи и писаното беше право, думи на истина.