Ecclesiastes 6

Bulgarian(i) 1 Има зло, което видях под слънцето и е много сред хората: 2 човек, на когото Бог е дал богатство и имот, и почест и нищо не му липсва от всичко, което пожелава; но Бог не му дава власт да яде от тях, а ги яде чужденец. Това е суета и лоша болест. 3 Ако човек роди сто деца и живее много години, и дните на годините му станат много, а душата му не се насити с благо, и той дори няма прилично погребение, казвам, че мъртвороденото е по-добре от него, 4 защото то идва в нищожност и отива в тъмнина, и името му се покрива с тъмнина, 5 и не е видяло слънцето и не е познало нищо. То има повече покой, отколкото онзи човек. 6 Дори да живее два пъти по хиляда години, без да види добро — не отиват ли всички на едно място? 7 Целият труд на човека е за устата му — душата му обаче не се насища. 8 Защото какво предимство има мъдрият пред безумния и какво — сиромахът, който знае как да живее между живите? 9 По-добре да виждаш нещо с очите си, отколкото да блуждаеш с желанието си. И това е суета и гонене на вятър. 10 Каквото и да съществува, вече си има име, и се знае какво е човек; и той не може да се съди с по-могъщия от него. 11 Понеже има много неща, които умножават суетата — каква полза има човек от това? 12 Защото кой знае какво е добро за човека в живота през малкото години на суетния му живот, които той прекарва като сянка? Защото кой ще каже на човека какво ще бъде след него под слънцето?