Ecclesiastes 7:27

Bulgarian(i) 27 Виж, това открих — казва проповедникът — като сравнявах едно нещо с друго, за да намеря обяснение,