Exodus 28:9

Bulgarian(i) 9 Да вземеш и два ониксови камъка и да изрежеш на тях имената на синовете на Израил,