Genesis 26:18-21

Bulgarian(i) 18 А Исаак изкопа наново водните кладенци, които бяха изкопани в дните на баща му Авраам, защото филистимците ги бяха затрупали след смъртта на Авраам, и ги нарече по имената, с които ги беше нарекъл баща му. 19 И слугите на Исаак копаха в долината и намериха там кладенец с жива вода. 20 Но герарските говедари се караха с говедарите на Исаак, като казваха: Наша е водата! Затова Исаак нарече кладенеца Есек, понеже се караха за него. 21 После изкопаха друг кладенец, но и за него се караха, затова го нарече Ситна.