Hebrews 1:10-12

Bulgarian(i) 10 И пак: ?В началото Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата. 11 Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш. Да! Те всички ще овехтеят като дреха 12 и като одежда ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени; но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат.“