Isaiah 43

Bulgarian(i) 1 И сега, така казва ГОСПОД, Създателят ти, Якове, и Творецът ти, Израилю: Не бой се, защото те изкупих, призовах те по име, ти си Мой. 2 Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и през реките — няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. 3 Защото Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител. За твой откуп дадох Египет, Етиопия и Сева — за теб. 4 Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми и почетен, и Аз те възлюбих, затова давам хора за теб и племена — за живота ти. 5 Не бой се, защото Аз съм с теб! От изток ще доведа потомството ти и от запад ще те събера. 6 Ще кажа на севера: Предай! — и на юга: Не задържай! Доведи синовете Ми отдалеч и дъщерите Ми — от края на земята; 7 всеки, който се нарича с Името Ми, когото създадох за славата Си, когото сътворих, да, и го направих. 8 Изведи слепия народ, който има очи, и глухите, които имат уши! 9 Нека се съберат заедно всичките народи и нека се струпат племената! Кой от тях може да изяви това и да ни извести какво е било отначало? Нека доведат свидетелите си и да се оправдаят, за да чуят хората и да кажат: Истина е! 10 Вие сте Мои свидетели, заявява ГОСПОД, и служителят Ми, когото избрах — за да Ме познаете и да повярвате в Мен, и да разберете, че Аз Съм; преди Мен не е имало Бог и след Мен няма да има. 11 Аз, Аз съм ГОСПОД, и освен Мен няма спасител. 12 Аз изявих и спасих, и известих, и между вас нямаше чужд бог; затова вие сте Мои свидетели, заявява ГОСПОД, и Аз съм Бог. 13 И от вечността Аз Съм и няма кой да избавя от ръката Ми. Аз действам и кой ще Ми попречи? 14 Така казва ГОСПОД, Изкупителят ви, Светият Израилев: Заради вас изпратих във Вавилон и ще доведа всички като бежанци, и халдейците, в корабите, за които викаха. 15 Аз съм ГОСПОД, Светият ваш, Създателят Израилев, вашият Цар. 16 Така казва ГОСПОД, който дава път в морето и пътека в буйните води, 17 който извежда колесници и коне, войска и сила: Заедно ще легнат, няма да станат, угаснаха, като фитил изтляха. 18 Не си спомняйте какво е било отначало, и не мислете за древните събития. 19 Ето, Аз правя нещо ново; сега ще се появи — няма ли да го познаете? Да! Ще направя път в пустинята и реки в безводната земя. 20 Полските зверове ще Ме прославят, чакалите и камилоптиците, защото давам вода в пустинята, реки в безводната земя, за да напоя народа Си, избраните Си. 21 Този народ образувах за Себе Си, за да разказва хвалата Ми. 22 Но ти не Ме призова, Якове, отегчи се от Мен, Израилю. 23 Не си Ми принасял агнетата на всеизгарянията си и не си Ме почитал с жертвите си. Аз не съм те затруднил с приноси и не съм ти дотегнал с ливан. 24 Не си Ми купувал благоуханна тръстика с пари и не си Ме наситил с тлъстината на жертвите си. А ти си Ме затруднил с греховете си и си ми дотегнал с беззаконията си. 25 Аз, Аз съм, който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, и няма да помня греховете ти. 26 Подсети Ме, за да се съдим заедно; говори, за да се оправдаеш. 27 Твоят праотец съгреши и учителите ти отстъпиха от Мен. 28 А Аз ще сваля от свещенството им началниците на светилището, ще предам Яков на проклятие и Израил на поругание.