Jeremiah 13:25

Bulgarian(i) 25 Това е жребият ти, отмереният ти от Мен дял, заявява ГОСПОД, понеже Ме забрави и се упова на лъжа.