Jeremiah 5:23

Bulgarian(i) 23 Но този народ има упорито и опърничаво сърце; те отстъпиха и си отидоха.