Jude 1:14

Bulgarian(i) 14 За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с хилядите си светии