Luke 1:16

Bulgarian(i) 16 И ще обърне мнозина от израилевите синове към Господа, техния Бог.