Psalms 101

Bulgarian(i) 1 (По слав. 100) Псалм на Давид. Ще възпея милост и правосъдие; на Теб, ГОСПОДИ, ще пея псалми! 2 Ще постъпвам разумно в път съвършен. Кога ще дойдеш при мен? Ще ходя вътре в дома си в чистотата на сърцето си. 3 Няма да поставя пред очите си нищо лошо; мразя престъпване на закона, това няма да се прилепи към мен. 4 Лъжливо сърце ще отстъпи от мен, няма да познавам зло. 5 Който клевети тайно съседа си, него ще погубя; който има горделиво око и надменно сърце, него няма да търпя. 6 Очите ми ще бъдат върху верните на земята, за да живеят с мен; който ходи в съвършен път, той ще ми служи. 7 Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми; който говори лъжа, няма да устои пред очите ми. 8 Всяка сутрин ще погубвам всичките безбожни на земята, за да изтребя от града на ГОСПОДА всички, които вършат беззаконие.