Psalms 103

Bulgarian(i) 1 (По слав. 102) Псалм на Давид. Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и всичко в мен да благославя святото Му Име. 2 Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и не забравяй всичките Му благодеяния. 3 Той е, който прощава всичките ти беззакония, който изцелява всичките ти болести, 4 който изкупва от рова живота ти, който те увенчава с милост и милосърдие, 5 който насища с блага живота ти, младостта ти се подновява като на орел. 6 ГОСПОД извършва правда и правосъдие за всички угнетявани. 7 Показа на Мойсей пътищата Си и на израилевите синове — делата Си. 8 Състрадателен и милостив е ГОСПОД, дълготърпелив и многомилостив. 9 Няма да действа вечно за лошо, нито ще се гневи до века. 10 Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е отплатил според беззаконията ни, 11 защото, колкото са високо небесата над земята, толкова е голяма милостта Му към онези, които Му се боят; 12 колкото е далеч изтокът от запада, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. 13 Както баща жали деца, така жали ГОСПОД онези, които Му се боят, 14 защото Той познава нашия строеж, помни, че ние сме пръст. 15 Дните на човека са като трева, като полско цвете — така цъфти. 16 Защото вятърът преминава над него, и го няма, и мястото му не го познава вече. 17 Но милостта на ГОСПОДА е от века до века върху онези, които Му се боят, и правдата Му — върху синовете на синовете, 18 върху онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. 19 ГОСПОД е поставил престола Си в небесата и царството Му владее над всичко. 20 Благославяйте ГОСПОДА, вие, Негови ангели, мощни по сила, които изпълнявате словото Му, като слушате гласа на словото Му! 21 Благославяйте ГОСПОДА, всички вие, Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му! 22 Благославяйте ГОСПОДА, всички вие, Негови дела на всички места на Неговото господство! Благославяй ГОСПОДА, душо моя!