Psalms 33:6-9

Bulgarian(i) 6 Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени небесата и цялото им войнство — чрез дъха на устата Му. 7 Той морските води събира като куп и бездните прибира в съдове. 8 Нека се бои от ГОСПОДА цялата земя, нека се боят от Него всичките жители на света! 9 Защото Той каза и стана; Той заповяда и се утвърди.