Exodus 35:27

Croatian(i) 27 Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik;