Exodus 35:9

Croatian(i) 9 oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik.