Ezra 2:47

Croatian(i) 47 sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini,