Ezra 2:56

Croatian(i) 56 Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi,