Isaiah 32:12

Croatian(i) 12 Bijte se u prsa zbog ljupkih polja, plodnih vinograda;